مهر ۲۴, ۱۳۹۶

قهرمان درون – بخش اول

لابد فکر می کنید که قهرمان درون چیست؟ چند بار پیش آمده که بخواهید کاری قهرمانانه انجام دهید یا یک سخن قهرمانانه بگویید اما آن را […]