معرفی مختصر:

این کتاب نخستین کتابی است که به زبان فارسی درباره تدوین چشم‌انداز فردی نوشته شده است. کتاب با بیانی ساده خوانندگان را با مفهوم چشم‌انداز فردی به عنوان یک تکنیک مهم در آینده‌پژوهی هنجاری آشنا می‌کند و سپس مراحل تدوین و اجرای چشم‌انداز را قدم به قدم به خوانندگان می‌آموزد. مطالعه این کتاب کاربردی را به همه کسانی که می‌خواهند تحولی اساسی و مثبت در زندگی خود پدیدآورند، توصیه می‌کنیم.

مشخصات کتاب:

عنوان: از رویا تا چشم‌انداز: راهنمای گام به گام تدوین و اجرای چشم‌انداز فردی

نویسنده: مرضیه فخرایی

تعداد صفحات: ۱۱۰

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

انتشارات: آینده‌پژوه

از-رویا-تا-چشم انداز