الفبای آینده‌نگاری راهبردی

عقیل ملکی‌فر

اگر آینده‌ی شما(هر آینده‌ای که به آن تعلق خاطرداشته‌اید) تاکنون محصول” شرایط” بوده، و خود نقش فعالانه وموثری در شکل‌بخشیدن به آن نداشته‌اید، آینده‌نگاری راهبردی به عنوان یک رویکرد و ابزار “توان‌افزا” به شما (یعنی شخص شما، خانواده‌ی شما، سازمان و یا شرکت متبوع شما، شهر شما، استان شماو…) کمک می‌کند تا از این پس آینده‌هایتان را برپایه‌ی اندیشه، اراده و ارزش‌های خاص خود “طراحی” و “خلق” کنید. آینده‌های شما باید محصول طراحی خود شما باشد.

گذشته از این،آینده‌نگاری راهبردی به شما امکان می‌دهد تا هر آینده‌ای را که می‌خواهید بسازید، از منظر‌ی “خلاقانه” ـ و نه صرفاً منطقی یا نقادانه ـ ببینید، تا بتوانید آینده‌هایی “خارج از چارچوب‌های معمول” بیافرینید. چنین آینده‌هایی “آینده‌های فرامعمول یا فرامتفاوت” نامیده می‌شوند.

در طریق آینده‌سازی، یک خطر بزرگ بالقوه این است که آینده‌های دست دوم(مستعمل، منسوخ) را به عنوان آینده‌های مرجح و یا مطلوب خود انتخاب کنیم، و کارمان در نهایت به فتح قله‌های تکراری بکشد؛ قله‌هایی که دیگران خیلی پیشتر از ما آن‌ها را فتح کرده‌اند. با این فرض درست که کل فرایند آینده‌نگاری راهبردی در واقع “فرایندی براییادگیری از آینده” است، فتح قله‌های تکراری و رفتن به راه‌های رفته، کمترین میزان یادگیریرا به همراه دارد، و جایی که یادگیری مطلقا وجود نداشته، و یا کمینه باشد، خلق نتایج ارزشمند و قابل عرضه در فضاهای رقابتی جهان امروز به حداقل می‌رسد و شرایط را برای “حذف ما” از آینده فراهم می‌سازد. آینده‌نگاری راهبردی ابزاری است که حضور معنادار و موثر ما را در آینده تضمین می‌کند. ناب‌ترین دانش آن است که به ما بیاموزد چگونه می‌توانیم غیرممکن‌ها را ممکن سازیم. آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری چنین دانش‌هایی هستند.