معرفی مختصر:

عنوان:انتخابهای هوشمندانه:یک راهنمای کاربردی برای تصمیم‌گیری بهتر( چاپ سوم)

نویسنده: جان اس. هاموند، رالف ال. کینی و هوارد رایفا

مترجم: سیاوش ملکی‌فر

پیشگفتار، ویرایش و بومی‌سازی مثال‌ها: عقیل ملکی‌فر

انتشارات: آینده‌پژوه

تعداد صفحات:۳۲۰

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ریال

مشخصات کتاب:

عنوان:انتخابهای هوشمندانه:یک راهنمای کاربردی برای تصمیم‌گیری بهتر( چاپ سوم)

نویسنده: جان اس. هاموند، رالف ال. کینی و هوارد رایفا

مترجم: سیاوش ملکی‌فر

پیشگفتار، ویرایش و بومی‌سازی مثال‌ها: عقیل ملکی‌فر

انتشارات: آینده‌پژوه

تعداد صفحات:۳۲۰

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ریال

انتخاب - های-هوشمندانه