معرفی مختصر:

کتاب برندسازی شخصی، دفتر دوم از دفاتر ۱۴‌گانه‌ مدرسه‌ تعالی است. هدف این کتاب کار، آموزش مفهوم برند شخصی و چگونگی ساخت آن است. در این کتاب یاد می‌گیرید چگونه و بر چه اساسی برند خود را بسازید و چه روش‌هایی را برای توسعه برند خود به کار ببندید.

مشخصات کتاب:

عنوان: برندسازی شخصی: اصول، مفاهیم و کاربردها

ترجمه: فهیمه انصاری، محیا قناعی

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

انتشارات: آینده‌پژوه

برند-سازی-شخصی