مراقبت بهتر از خود

هر گاه در کاری به کمال نرسیدید خود را ببخشید

به خاطر داشته باشید که شما، همانند هر فرد دیگری، انسان هستید. برای دست یافتن به عزت نفس بالا نیازی به کمال گرایی نیست. اگر بتوانید خود را همانگونه که هستید بپذیرید، حتی اگر در تلاش برای بهسازی خودتان در برخی زمینه‌ها باشید، عزت نفس بالاتری خواهید داشت

برای خود مانترایی درست کنید. برای مثال “مشکلی نیست، من باز هم کارم درست است”

به عنوان نمونه، اگر خونسردی خود را از دست دادید و در پارک و میان جمعیت بر سر فرزندتان فریاد کشیدید، می‌توانید به خود بگویید: “من انسان کاملی نیستم. من بر روی کنترل احساساتم کار خواهم کرد. از فرزندم به خاطر داد کشیدن عذرخواهی خواهم کرد و به او توضیح خواهم داد که چرا ناراحت شدم. مشکلی نیست، من باز هم پدر/مادر فوق‌العاده‌ای هستم”.

مشاوره بگیرید

اگر احساس می‌کنید که قادر به بهبود عزت نفس خود نیستید، یا اگر از فهمیدن ریشه‌های کمبود عزت نفش خود به شدت غمگین می‌شوید، به دیدن مشاور یا دکتری بروید که بتواند در شناسایی و مواجهه با ریشه‌های مشکل عزت نفس به شما کمک کند.

رفتار درمانیِ شناختی رویکردی است که افکار منفی خودکار شما نسبت به خودتان را هدف قرار داده و به شما می‌آموزد تا چگونه با عواطف خود در مسیری سالم و درست برخورد کنید.

برای مشکلات پیچیده‌تر عزت نفس، درمانهای رئانی عمیقتر می‌توانند گزینه بهتری برای مواجهه با ریشه مشکلات شما باشند.

در امور خیریه شرکت کنید

بسیاری از مردم هنگامی که در رفع مشکلی بیرون از نیازهای شخصی خود مشارکت می‌کنند، نسبت به خودشان احساس بهتری دارند. داوطلب فعالیتهای خیریه شدن هم برای داوطلب و هم برای دریافت کننده کمک مفید خواهد بود. این یکی از نمونه‌های واقعی بازی برد-برد است

سازمانی را پیدا کنید که برای رفع مشکلی خاص فعالیت می‌کند و شما نیز نسبت به رفع آن مشکل مشتاق هستید

اگر بتوانید در یک سازمان خیریه همراه با یک یا چند دوست داوطلب شوید، تاثیر بیشتری خواهد داشت. زیرا نه تنها سازمان از دستان یاری رسان بیشتری منتفع خواهد شد، بلکه تجربه دسته جمعی لذت‌بخش‌تر است.

فهرستی از ویژگی‌های مثبت خود تهیه کنید

بر اموری که خود را به خاطر آنها دوست دارید تمرکز کنید تا به این وسیله به صدای درون خویش نیز یادآور شوید که اموری فراتر از افکار منفی صدای درون نیز در شما وجود دارد. برای هر کاری که انجام می‌هید، بدون ارزیابی کیفی آنها، به خود تبریک بگویید.

  • مردم دارای عزت نفس بالا قادرند تا وجود ویژگی‌های مثبت در خود را بپذیرند، حتی اگر این ویژگی‌ها کامل نباشد
  • فهرست ویژگی‌های مثبت خود را در جایی که همواره قابل رویت باشد، مانند آینه دستشویی، نصب کنید و هر روز به آن نگاه کنید. همزمان با حرکت صدای درون شما به صورت تفکرات مثبت تر می‌توانید به فهرست فوق موارد بیشتری را بیافزایید.

دفتری از وقایع روزانه مثبت خود تهیه کنید

کارهایی که انجام می‌دهید، تحسین هایی که دیگران از کارهای شما می‌کنند، و افکار خوبی که در باره خود دارید را در دفتری بنویسید. هنگامی که افکار منفی کاملا از شما دور نشده‌اند، صرف وقت برای تمرکز بر امور مثبت اخساس کلی شما از ارزشمند بودنتان را بهبود خواهد بخشید.

  • ثبت وقایع روزانه می‌تواند ابزاری قدرتمند برای پایش گفتگوهای افکار درونی شما بوده و عزت نفس شما را بهبود دهد
  • تلاش کنید برای مقابله با افکار درونی منفی طبیعی خویش بر دفتر روزانه وقایع مثبت تمرکز کنید. برای مثال، اگر ممکن است به خاطر عدم صحبت در باره ذهنیاتتان در خصوص موضوعی تمایل به سرزنش خودتان پیدا کنید، مطمئن شوید که در دفتر وقایع روزانه مثبت مواقعی که ذهنیاتتان را بازگو می‌کنید را بنویسید. به این ترتیب هر گاه در چنین وضعیت نامطلوبی قرار بگیرید، مطالعه دفتر موارد مثبت را به یادتان خواهد آورد.

از دفتر ثبت وقایع روزانه برای هدف‌گذاری استفاده کنید

شما می‌توانید، بدون انتظار کمال، در هر جنبه‌ای از زندگی برای خود اهداف بهبود تعیین کنید. اهداف باید شفاف و اختصاصی باشند، اما در آن جایی برای عدم کمال باز بگذارید.

  • برای مثال، به جای نوشتن هدف به صورت “من همیشه با کسانی که ناامیدی و نفرت را نشر می‌دهند مخالفت خواهم کرد” آن را به شکل “من بیشترین تلاشم را خواهم کرد تا ضمن حفظ خونسردی با ایده‌های نشر دهنده یاس و نفرت مخالفت کنم”.
  • به عنوان مثالی دیگر، به جای نوشتن “من هرگز دیگر مواد قندی نخواهم خورد و ۱۰ کیلو وزن کم خواهم کرد” بنویسید “من تلاش خواهم کرد با انتخاب غذاهای سالم تر و ورزش سالم تر زندگی کنم”