تقویم آموزشی مدرسه

کارگاه‌های مهارتی مدرسه تعالی رویای آینده در سال ۱۳۹۶

فرصتی برای یادگیری مهارت‌های طلایی در کار و زندگی

مدرسه تعالی رویای آینده، به حول و قوه‌ی الهی، ده کارگاه مهارتی، ویژه‌ی “مهارت‌های طلایی” در کار و زندگی را طراحی کرده، که اجرای آن‌ها از فروردین ماه سال جدید آغاز می‌شود. این‌ها مهارت‌هایی پایه‌ای هستند که همه‌ی افراد موفق و متعالی در دنیای امروز به آن‌ها نیاز دارند.

  • کارگاه مهارتی تغییر ذهن خود و دیگران

  • کارگاه مهارتی یادگیری خلاق

  • کارگاه‌ مهارتی تصمیم‌گیری هوشمندانه

  • کارگاه مهارتی حل مساله

  • کارگاه مقدماتی مهارت منتورینگ (مهارت انسان‌سازی)

  • کارگاه مهارتی خودشناسی و خودآفرینی

  • کارگاه مهارتی خواسته‌شناسی

  • کارگاه مهارتی مدیریت و رهبری

  • کارگاه‌ مهارتی تفکرهای شش‌گانه

  • کارگاه مهارتی خلاقیت و نوآوری

شایان یادآوری است که این کارگاه‌ها نخست در مشهد مقدس و سپس در تهران و دیگر مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.