درخت تعالی فردی نقشه‌راهی مطمئن برای دستیابی به تعالی و موفقیت در کار و زندگی

This is custom heading element

تعالی یک سفر است، سفری از معمولی‌بودن به عالی شدن، از درشکه بودن به لکوموتیو شدن. موفقیت در این سفر، نیازمند یک نقشه‌راه یا مسیر مشخص و مطمئن است تا کار ما به بیراهه و سنگلاخ یا مرداب نکشد؛ مسیری که افراد بزرگ آن را با موفقیت پیموده‌اند.

ما به جای اینکه از استعاره‌های رایج “جاده” یا “نقشه” برای نشان دادن این مسیر منحصر به فرد استفاده کنیم، ترجیح داده‌ایم از استعاره‌ی جذاب “درخت” بهره بگیریم. درخت حاصله را “درخت تعالی” نامیده‌ایم.

درخت نیازمند کاشت، داشت و برداشت است. بنابراین، می‌توانیم بگوئیم هدف دوره‌ی تعالی فردی این است که شما کاشت، داشت و برداشت از درخت تعالی فردی‌تان را به صورت عملی فرا گیرید، و آن را با موفقیت بکارید.

درخت تعالی فردی، به عنوان نقشه‌راه تعالی، حاکی از این است که شما برای دستیابی به تعالی و موفقیت در کار و زندگیتان باید ۲۶ گام اساسی بردارید. درخت تعالی فردی این گام‌ها را در سه بخش ریشه، تنه و شاخه‌ها نشان می‌دهد.

درخت تعالی یک مطلب مهم دیگر را هم روشن می‌کند و آن این است که سرفصل‌های کلیدی دوره‌ی تعالی فردی را مشخص می‌کند. این بدان معناست که سرفصل‌های دوره بیش از آن است که در درخت تعالی فردی دیده می‌شود. اما ما از بیان و نمایش همه‌ی سرفصل‌های دوره پرهیز کرده‌ایم تا درخت تعالی فردی شلوغ نشود.

نکته‌ی درخور توجه این است که شما در هیچ منبع یا دوره‌ای چنین نقشه‌راهی مشخص، شفاف و مطمئنی را نمی‌یابید؛ نه در منابع داخلی نه در منابع خارجی. مدرسه تعالی رویای آینده مفتخر است که نخستین بار چنین نقشه‌راهی را برای تعالی و موفقیت فردی به هم‌میهنان علاقه‌مند پیشکش می‌نماید.