درختی که مسیر پیشرفت و موفقیت را به روشنی نشان می‌دهد

هر نوع تعالی یک سفر است، چه تعالی فردی باشد، چه تعالی خانوادگی و چه تعالی سازمانی / یا تعالی کسب‌وکار. می‌توان بی‌گدار به راه زد و بدون اینکه مسیر مشخصی وجود داشته باشد، سفر را آغاز کرد. این رویکرد خطرناک است، چون ممکن است سر از باتلاق و بیابان برهوت در آورد و کار به جایی رسد که آدمی عطای تعالی را به لقایش ببخشد.

تقریباً در هچ کتاب و مقاله و مرجعی نمی‌توان چیز دندان‌گیری درباره‌ی مسیر تعالی به دست آورد. اینک تنها مدرسه‌ی تعالی آصف است که مسیر مشخص و مطمئنی را برای این سفر پیشنهاد می‌کند. مسیری که صدها فرد، خانواده و سازمان آن را با موفقیت آزموده‌اند. ما این مسیر را با استفاده از استعاره‌ی “درخت” نشان می‌دهیم و نام آن را درخت تعالی می‌گذاریم. ما تاکنون درخت تعالی را طراحی کرده‌ایم که با همه‌ی آن‌ها در این سایت آشنا می‌شوید. طراحی این درخت که محصول سال‌ها تحقیق و تجربه‌ی ما در اندیشکده آصف است (اندیشکده آصف پایه‌گذار مدرسه‌ تعالی آصف است). یکی از این درخت‌ها، درخت تعالی فردی است که آن را در ادامه خواهید دید.

این درخت دو مطلب مهم را نشان‌ می‌دهد.

اول: مسیر تعالی

این درخت که باید آن را از سمت ریشه به شاخه‌ها بخوانید، مسیر تعالی فردی را می‌نمایاند و نشان می‌دهد که سفر تعالی فردی از ۲۶ گام مشخص تشکیل شده است.

This is custom heading element

این درخت همچنین نشان می‌دهد که چه مباحثی در دوره‌ی تعالی فردی ارائه می‌شوند. البته این‌ها رئوس مباحث اصلی هستند؛ و اشاره‌ی به مباحث تکمیلی نمی‌کنند که مباحث قابل توجهی را در بر می‌گیرند.

یک‌بار دیگر به این درخت بنگرید؛ آن را قابل تامل خواهید یافت. ریشه‌ی این درخت که از پنج مبحث کلیدی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که سفر تعالی فردی با کدام گام‌ها آغاز می‌شود. در میان این گام‌ها “هنر تغییر ذهن خود و دیگران” از همه اساسی‌تر است.

تنه‌ی درخت تعالی که شامل ۱۰ گام است، عمدتاً به “ابزارهای” تعالی فردی اشاره دارد، که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

(۱). کشف استعدادها

(۲). کشف چشم‌انداز فردی

(۳). تدوین برنامه‌های پیشرفت و موفقیت

شاخه‌ی درخت تعالی (به جز تغییر سبک زندگی که در کانون شاخه‌ها جای دارد)، همگی از جنس “مهارت‌های طلایی” هستند که هر فرد برای دستیابی به رشد و تعالی فردی به آن‌ها نیاز دارد.

در مورد مباحث تکمیلی هم، که در درخت تعالی فردی اشاره‌ای به آن‌ها نشده، باید خاطرنشان  شود که مهم‌ترین مبحث تکمیلی بحثی طولانی وکاربردی است به نام “چطور زندگی کنیم؟”. این مبحث بر آموزش “هنر زندگی” تاکید دارد که مهترین و کمیاب‌ترین هنر یا مهارت در این جهان است و فراگیری آن از واجبات کلیدی در سفر تعالی فردی است.