اطلاعات نمایندگی مشهد:

مدرسه تعالی راه آوران رشد

مدیرعامل: خانم بذری

آدرس: مشهد- بلوار صارمی- بین صارمی ١۶ و ١٨- پلاک ٨٨ – طبقه ٢

تلفن: ٣٨٨٧۵٧۶٧-٠۵١

کانال تلگرام: @TAALIMASHHAD

ایمیل: Rahestan.taali@gmail.com

پیام مدیریت:

ما در مدرسه تعالی راه آوران رشد مشهد مقدس معتقدیم ، انسانها می توانند قهرمان رهبر درونشان را پرورش دهند و ستاره ای شوند که جهان را روشنایی بخشد.
و ایمان داریم که می توان انسانها را از معمولی بودن نجات داد و برای عالی شدن ،بازطراحی نمود.
اینجا ، مدرسه ای است برای پرورش ستاره ها، برای سرآمد شدن و تولدی دوباره…
چشم اندازمان تبدیل شدن به محبوب ترین نهاد آموزشی کشور و رسالتمان بازطراحی افراد، خانواده ها و شرکت هاست.
تعالی یک مسیر است که برای آن باید چالش هایش را به جان خرید و در این مسیر قدم نهاد!
…و این آفرینش از یک تصمیم شروع می شود،تصمیمی برای نجات خود از معمولی بودن بسوی تعالی …

مدیر مدرسه
فهیمه بذری