مهارت خواسته‌شناسی: درخت خواسته‌ها

درخته خواسته ها چیست؟

انسان‌ معمولی با خواسته‌های بی‌ریشه، مبهم، پراکنده و متغیر شناخته می‌شود.در حالی که انسان متعالی خواسته‌هایی، روشن، منسجم و ثابت دارد.بر خلاف انسان معمولی که خواسته‌هایش را غالباً از “محیط” و “دیگران” می‌گیرد (چون اساساً برای دیگران زندگی می‌کند!)، انسان متعالی خواسته‌هایش را تماماً از باورها و معتقداتش می‌گیرد. به همین دلیل، خواسته‌های او صبغه (رنگِ) اعتقادی دارند. این خواسته‌ها را می‌توان با استفاده از استعاره‌ی “درخت‌ خواسته‌ها” نمایش داد. شکل زیر درخت خواسته‌های فردی را نشان می‌دهد.

خواسته های منسجم انسان متعالی

خواسته‌های منسجم انسان متعالی عبارتند از:

  • ارزش‌های فردی
  • مأموریت وی
  • آرمان وی
  • چشم‌انداز وی و
  • هدف‌های کلان وی

در اصل، تمامی این خواسته‌ها از جنس “هدف” هستند، امّا هدف‌هایی با ویژگی‌های متفاوت.

از آنجا که فرد متعالی خواسته‌های کلیدی‌اش را از باورهایش می‌گیرد و باورهای فرد از ثبات نسبی برخوردارند، خواسته‌های کلیدی فرد متعالی ثبات چشمگیری دارند و هر روز عوض نمی‌شوند.

این خواسته‌های ثابت از یک سو فرد را “پیش‌بینی‌پذیر” می‌کنند و از سوی دیگر منجر به ثبات شخصیتی وی می‌شوند.

آیا شما خواسته‌های اساسی‌تان را می‌شناسید؟ برای شناخت این خواسته‌ها دو گزینه پیشنهاد می‌شود:

  • شرکت در دوره‌ی تعالی فردی
  • شرکت در کارگاه آموزشی خواسته‌شناسی در سال ۱۳۹۶
  • dcccdcdc
  • dcccdcdc