برگزاری کارگاه مدیریت و رهبری در مشهد مقدس با حضور مهندس عقیل‌ ملکی‌فر

با توجه به اینکه در درون هر یک از ما، یک قهرمان – رهبرِ درون وجود دارد که منتظر کشف و پرورش است، پس استعداد رهبری در همه ما کم و بیش وجود دارد؛ همچنین با احتساب این موضوع که دلیل اصلی ناتوانی افراد در رسیدن به خواسته ها و مخصوصاً چشم اندازشان ، کمبود مهارت ها و توانمندی های لازم است؛ کسب این مهارت بسیار می تواند مفید باشد.

کارگاه مدیریت و رهبری که روزهای ۴ و۵ خردادماه سال ۹۶ به مدت ۱۰ ساعت در شهر مقدس مشهد، برگزار می گردد، هم مباحث نظری و هم عملی گنجانده شده است.
– اهداف کارگاه
۱- یادگیری مهارت مدیریت بر خود
۲- یادگیری مهارت رهبری دیگران و خانواده
۳- پرورش “قهرمان – رهبر” درونتان

سرفصل های محتوایی کارگاه
الف) مباحث نظری
۱- آشنایی با فلسفه مدیریت و رهبری: (مدیریت برای چه؟ اگر مدیریت و رهبری نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ چرا افراد به مدیریت و رهبری نیاز دارند ؟ چرا خانواده و یا اصلاً خود شما به مدیریت نیاز دارید؟ و چرا نباید اجازه داد کسی ما را مدیریت و رهبری کند؟
۲- وظایف سه گانه رهبر:
الف) جهت بخشی. ب) انگیزه بخشی. ج)توانمند سازی دیگران.
۳- مهارت های چهارگانه رهبر
الف) مهارت تغییر ذهن انسان ها.
ب) مهارت چشم انداز بخشی به دیگران.
ج) مهارت انگیزه بخشی به افراد.
د) مهارت توان بخشی به دیگران.
۴- ویژگی های سه گانه یک رهبر متعالی
الف) آرمان گرایی. ب) سخت کوشی. ج) الهام بخشی.

ب) مباحث عملی
۱- مهارت چشم انداز سازی:
۲- مهارت هدف گذاری و برنامه ریزی که یکی از طلایی ترین مهارت هاست.
۳- مهارت انگیزش دیگران:
۴- مدیریت بر خود و خانواده:
تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۰۱۸۶۳۱ -۰۹۰۱۱۲۰۶۹۳۲

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۰_۱۲-۵۰-۲۵