اندیشکده تعالی فرزانگان گرگان (نماینده اندیشکده آصف تهران) برگزار میکند
مهلت ثبت نام: ۱۰ آذر
شماره تماس :
ثابت: ۰۱۷/۳۲۳۴۲۸۸۱
همراه: ۰۹۹۰۱۹۸۶۶۵۰
گلستان-گرگان-خیابان شهید بهشتی-ملاقاتی ۱۰-پلاک۷