اینکه چطور روز خودتان را آغاز کنید بر تمام روز شما تاثیر مى گذارد، حس و حال روز شما را تعیین مى کند و در توانایى شما براى مقابله با چالش هاى پیش رو تفاوت زیادى ایجاد مى کند.
داشتن چند راهکار کلیدى براى شروع روز مى تواند به شما این اطمینان را بدهد که در طول روز احساس فوق العاده اى خواهید داشت.
تا به حال به این فکر کرده اید که تنها چند دقیقه را در صبح فقط روى “خودتان” تمرکز کنید؟ پیشنهاد مى کنیم این چالش را همین حالا انجام دهید!

 • بدوید !

  بدوید! حداقل ۴ بار در هفته در آغاز روز بدوید. پشیمان نخواهید شد، قول مى دهیم! پرانرژی خواهید شد و با یک روحیه ى قوى به سراغ ادامه روزتان مى روید. قرار دادن حرکات ورزشى به عنوان اولین کارى که در روز انجام مى دهید حقیقتاً یکى از بهترین راهکار ها براى تضمین کردن داشتن روزى فوق العاده است. مى توانید زمان تمرین خود را با توجه به برنامه هفتگى تان تنظیم کنید.

 • تمرکز کنید و قلبتان را از قدردانى پر کنید!

  گرفتار شدن در سختى هاى زندگى و فراموش کردن اینکه چقدر خوشبخت هستید، آسان است. روزتان را با یک تفکر و تمرکز ساده بر روى تمام خوبى هاى زندگى تان، افرادى که قدردانشان هستید و همه نعمت هاى اطرافتان، آغاز کنید. نوشتن یک لیست از پنج نعمت که به خاطرشان قدردان هستید، تنها چند دقیقه وقتتان را خواهد گرفت، اما به قطع روزتان را به روز بهترى تبدیل خواهد کرد!

 • خودتان را نازپرورده بار بیاورید!

  اگر زمانش را دارید، چند دقیقه بیشتر براى روتین صبح تان وقت بگذارید. به موهایتان برسید و عطرى با رایحه شاداب کننده به خودتان بزنید. احساس زیبا بودن، شما را در طول روز به جلو مى راند و ما حتى شنیده ایم که این کار بهره ورى را ارتقا مى بخشد! هم چنین در طول روز اعتماد به نفس بیشترى خواهید داشت.

 • از یک صبحانه سالم لذت ببرید!

  تقویت کردن بدنتان با یک وعده غذایى مقوى که حاوى پروتئین باشد، قسمتى از برنامه ى شماست. این به شما کمک مى کند که بیشتر احساس پرانرژی بودن کنید و این وعده غذایى سالم در صبح، همچنین اشتیاق کاذب به غذا خوردن در طول روز را کم مى کند.

 • احساس و روحیات خوشبینانه خودتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!

  تمرین هاى ورزشى که هر روز صبح انجام داده اید و به لطف آن ها تمام طول روز احساس سرزندگى داشته اید را به دوستان خود معرفى کنید، از دیدن پیشبرد آن ها احساس خوب شما دوچندان خواهد شد!