شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
networking

مهارت های ارتباطی و شبکه سازی

تیر ۲۱, ۱۳۹۶
982664-c73bee8c89b3b0230f397e1f4e05b182

رهبری کاریزماتیک

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
1469761077183_ManagementConsulting_1610

مدیریت ارزشی(بخش سوم)

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
1469761077183_ManagementConsulting_1610

مدیریت ارزشی (بخش دوم)

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
1469761077183_ManagementConsulting_1610

مدیریت ارزشی(بخش اول)