معرفی مختصر:

این کتاب، همان طور که روی جلد آن آمده، کتاب کار دوره ی آموزشی تعالی فردی است که از پنج سال پیش
توسط مدرسه تعالی رویای آینده برگزار می شود.
این دوره شامل ۲۷ سرفصل آموزشی است که کتاب مذکور همه ی آن ها را به اختصار پوشش داده است. علاوه بر
این، کتاب دارای ۳ پیوست با عنوان های زیر است:
(۱) چگونگی کشف هدف و معنای زندگی
(۲) سیمای انسان متعالی (بررسی ویژگی های انسان های موفق و متعالی از شش منظر مختلف)
(۳) روش های پرورش اعتماد به نفس (شامل شش روش کاربردی مؤثر و عمیق)
گرچه این کتاب اساساً به عنوان کتاب کارِ دوره ی تعالی فردی نگاشته شده، به طور مستقل نیز قابل استفاده است.
خواننده ای که این کتاب را می خواند، با عصاره ی مباحث دوره ی تعالی فردی و هم چنین نوعِ مباحثی که در این
دوره مطرح می شوند، آشنا می شود.
برای تهیه ی این کتاب می توانید با انتشارات آینده پژوه (تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۳۸۷۸۴۷) و یا با مدرسه تعالی
آصف تماس بگیرید.

معرفی کتاب:

نام کتاب: دلیلِ راه تعالی فردی

(کتاب کار دورهی تعالی فردی)

نویسندگان: عقیل ملکیفر، مرضیه کیقبادی، مرضیه فخرایی

شمار صفحه‌ها: ۱۵۰

ناشر: آینده‌پژوه

سال انتشار: فروردین ۱۳۹۶

4ce8b7c1-bac6-4544-8c5e-cdc28d072952