شش راه برای کشف و آزاد سازی قهرمان درون – قسمت دوم

بله شما واقعا قهرمانی در درون خود دارید. او بزرگ، شجاع و ترکیبی از بهترینهای شماست. ترکیبی از آنچه شما می دانستید در آن خوب هستید و گنجینه ای از دانش، منابع و استعداد که احتمالا هیچگاه قدر آن را ندانسته اید یا شاید کاملا از آن آگاه نبوده اید. بدون شک همه شما لحظاتی را در زندگی داشته اید که خود از کارهایی که کرده اید شگفت زده شده اید. این همان لحظاتی است که قهرمان درون شما قصد داشت تا خود را نمایان سازد. خبر خوب این است که برای نمایان شدن قهرمان درونتان نیازی نیست تا به شخص دیگری تبدیل شوید یا از زندگی کنونی خود فاصله بگیرید. این قهرمان ۹ مشخصه دارد که بر اساس آن می توانید پیش از تلاش برای به منصه ظهور رساندن آن، با او بیشتر آشنا شوید.

  • از نقاط قوت و ضعف خود به خوبی آگاه است. نیازی به نگرانی نیست او به خوبی می داند چگونه خود را با موقعیت وفق دهد

  • توان همدلی بالایی دارد و قادر است زندگی را از چشم دیگران ببیند

  • او خود را به خوبی می شناسد و از میان همه حالات درونی دیگر خود را تشخیص می دهد

  • همیشه حاضر است نه فقط در مواقع خطر

  • از شکست هراسی ندارد. پیامدهای اقدامانش را می پذیرد زیرا می تواند از هر ناکامی دوباره سرافراز بیرون بیاید.

  • سرزنده و پرشور است. هر گاه عملی ناگهان بر لبانتان لبخند آورد، هنگام مکالمه ای لرزش لذتبخشی بر بدنتان افتاد و یا خود را جاری یافتید بدانید که پای قهرمان درون در میان است

  • تمایل به بروز دارد و از در سایه ماندن متنفر است.

  • همیشه آماده عمل است و معطل تصمیم گیری و چون چرا نمی شود. به محض آنکه احساس کند حضورش ضروری است خجالت نمی کشد

  • ظهور می کند تا شما را به هدف والای خودتان برساند و تسلیم نمی شود چون می داند خطر آن بیشتر است.

این زیبای خفته که به دلایل مختلف در درون شما نهفته مانده است را چگونه می توان بیدار کرد و از یاری او برای بهتر شدن زندگی بهره برد. در قسمت بعد با شش راه کشف و ازادسازی قهرمان درون آشنا خواهید شد.