منتورینگ و منتور:

منتورینگ به معنی لوکوموتیو سازی است . در منتورینگ آدم‌ها از درشکه به لوکوموتیو تبدیل می‌شوند.قدم اول در این مقوله انسان سازی است و سپس توانمند سازی؛ چرا که اگر انسان سازی اتفاق نیفتد توانمندی هم وجود نخواهد داشت.

به کسانی که کار منتورینگ را انجام می‌دهند منتور می‌گویند و شاگرد منتور را منتی می‌نامند. منتور ارشاد کننده و احیاگر انسان است. منتورها این توانایی را دارند که جامعه را به حرکت دربیاورند و به تعالی و پیشرفت برسانند.

منتور فقط معلم نیست؛ حتی فقط مربی هم نیست؛ او فراتر از اینها و دربرگیرنده اینهاست.

کار معلم ارائه یک سری مباحث نظری است و در نهایت بعد از تمرین، ازشاگردان  امتحان می‌گیرد. او هیچ تضمینی برای یادگیری آنها ندارد.

مربی یا کوچ یک یا چند مهارت را به صورت عملی آموزش می‌دهد مانند رانندگی . تقریباً کارش را تضمین می‌کند ، ولی دیگر به شخصیت کارآموز کاری ندارد.

منتور یا مرشد نگاه همه جانبه به‌ منتی دارد و دید و ذهن و فکر او در مورد زندگی و شغل و آینده متحول می‌سازد. به او می‌‌آموزد چگونه انتخاب کند؛ چگونه ارتباط درستی  با همسر و اطرافیان خود برقرار کند و دیگر چگونه‌های دیگر. ضمن این کار خیلی از مهارت هایی که با هم توافق می‌کنند را به‌ منتی‌ها یاد می‌دهد والبته خود منتور باید آن مهارت ‌ها را داشته باشد. مثلا اگر قرار است شیوه برقراری ارتباط با همسر را به منتی بیاموزد؛ خودش باید متاهل باشد و در ارتباط با همسرش موفق بوده باشد.

در این دوره دو کار قرار است انجام شود:

اول باید بررسی کنیم تعالی چیست؟

هر چیزی را می‌توان با ضد آن شناخت. مثلا برای شناخت روز باید شب را بشناسیم . ضد تعالی معمولی بودن است یعنی اینکه در مدرسه زندگی به نمره متوسط قانع باشیم. اتفاق معمولی بودن برای بسیاری از انسان ها می‌افتد که یکی از ریشه های این اتفاق تنبلی است . معمولی ها موفقیت های تقلیدی و معمولی دارند؛ مثل کسانی که کپی کسب و کار دیگران  را راه می‌اندازند. کسی که کپی دیگریست نمی‌تواند پیشتاز باشد و خریداری هم ندارد. ضمن اینکه ما به این باور رسیده ایم که هر کسی استعداد و توانایی منحصربه‌فرد خود را دارد. پس دلیلی هم ندارد که مقلد و دنبال راه دیگران باشد. اگر او بتواند به کمک منتور استعداد خود را کشف کند و بر مبنای آن آینده خود را بسازد، دیگر معمولی و مقلد نخواهد بود. اگر هر انسانی به صورت فردی به تعالی دست یابد جامعه هم متعالی خواهد شد.

  • به عنوان منتور با دیگران کار کنیم و دیگران را احیا کنیم

شما در این دوره هنر ارزشمند منتورینگ را می‌آموزید. منتی ممکن از هر دری با شما صحبت کند درست است که شما نمی‌توانید درهمه جهات استاد باشید، اما شما به عنوان منتور به دانش و تجربه گسترده ای نیاز دارید؛ هر چه تجربه شما گسترده تر باشد منتور بهتری خواهید بود؛ چون برای هر کسی بالاخره یک نسخه ای دارید و  می‌توانید ارتباط بهتری با منتی‌ها برقرار ‌کنید. منتی باید مرید منتور باشد و به او گوش کند؛ حتی اگر دلیل بعضی تمرین ها را نداند. برای رسیدن به این نقطه باید منتور اعتماد سازی کرده باشد تا منتی تا حد زیادی او را قبول داشته باشد و بداند کاری که منتور از او می‌خواهد انجام دهد به غیر از قرار دادن او در مسیر رشد و تعالی نیست.

 

این دوره دو کتاب کار دارد:

کتاب دلیل راه تعالی فردی

ورک بوک دوره تعالی فردی