مهندس عقیل ملکی‌فر

آینده‌پژوه پیشکسوت، اولین منتور تعالی کشور، بنیانگذار اندیشکده آصف

بنیانگذار و مدیر شبکه مدارس تعالی آصف

دکتر سیاوش ملکی‌فر

آینده‌پژوه، منتور تعالی،

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری

دکتر علی چاپرک

آینده‌پژوه، مدرس تعالی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگ و هنر

دکتر صادق پیوسته

جامعه‌شناس، مدرس تعالی

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

مرضیه فخرایی

منتور تعالی، نویسنده

صاحب امتیاز و مدیر انتشارات آینده‌پژوه

مهندس مهدی ملکی‌فر

نویسنده، مدرس تعالی

کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

لیلا فلاحی

نویسنده، مدرس تعالی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

مونا رضایی

نویسنده و مدرس تعالی