معرفی کتاب:

عنوان: چشم‌انداز خانوادگی: راهنمای گام به گام ابداع چشم‌انداز  خانوادگی

نویسنده:  عقیل ملکی‌فر

تعداد صفحات: ۱۵۲

قیمت:  ۱۵۰۰۰۰ ریال

انتشارات: آینده‌پژوه

مشخصات کتاب:

عنوان: چشم‌انداز خانوادگی: راهنمای گام به گام ابداع چشم‌انداز  خانوادگی

نویسنده:  عقیل ملکی‌فر

تعداد صفحات: ۱۵۲

قیمت:  ۱۵۰۰۰۰ ریال

انتشارات: آینده‌پژوه

چشم انداز-خوانوادگی