جشنواره آموزشی چشم‌انداز (ویژه دانشجویان)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی
منظور از اجرای این دوره سرفصل‌های آموزشی درخت این دوره‌، که در تصویر زیر می‌بینید، سرفصل‌های آموزشی دوره‌ را نشان…

جشنواره آموزشی چشم‌انداز (ویژه دانش‌آموزان)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی
منظور از اجرای این دوره سرفصل‌های آموزشی درخت این دوره، که در تصویر زیر می‌بینید، سرفصل‌های آموزشی دوره‌ را نشان…