دوره‌ی غیرحضوری تعالی شغلی (Job Excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش کارکنان لکوموتیو

group0
149,000 تومان

دوره‌ی غیرحضوری تعالی کسب‌وکار (Business excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای شکل بخشیدن به کسب‌وکارهای لکوموتیو

group0
249,000 تومان

دوره غیرحضوری تعالی مدیریت (Management excellence course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش رهبران آینده‌پرداز

group0
249,000 تومان

دوره غیرحضوری تعالی معنوی (Spiritual Excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای

فرصتی برای پرورش هوش معنوی

group0
189,000 تومان

دوره غیرحضوری همسرگزینی هوشمندانه (Intelligently Marriage Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای یادگیری اصول و فنون ازدواج موفق

group0
189,000 تومان

دوره‌ی غیرحضوری تعالی خانواده (Family excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای افرینش خانواده های نوع سه

group0
189,000 تومان

دوره‌ی غیر‌حضوری تعالی فردی (Personal Excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای تولد دوباره

group0
149,000 تومان

دوره غیر حضوری کارآفرینی (Entrepreneurship Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش کارافرینان لکوموتیو

group0
249,000 تومان

دوره غیر حضوری از هنر و علوم انسانی تا ثروت

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش کارآفرینان توانمند در زمینه‌های هنر و علوم انسانی

group0
249,000 تومان