دوره مهندسی آینده کسب‌‌و‌کار (Business Future Engineering)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای تربیت تکنسین های آینده پژوه

دوره آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری (Futures Studies & Foresight Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای تربیت تکنسین های آینده پژوه

دوره از هنر و علوم انسانی تا ثروت

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش کارآفرینان توانمند در زمینه‌های هنر و علوم انسانی

دوره کارآفرینی (Entrepreneurship Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش کارافرینان لکوموتیو

دوره خلق ثروت (Create wealth Course)

بدون امتیاز 0 رای

فرصتی برای یادگیری اصول و فنون ازدواج موفق

دوره تعالی مدیریت (Management excellence course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش رهبران آینده‌پرداز

دوره‌ی تعالی شغلی (Job Excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای پرورش کارکنان لکوموتیو

دوره‌ی تعالی کسب‌وکار (Business excellence Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای شکل بخشیدن به کسب‌وکارهای لکوموتیو