دوره آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری (Futures Studies & Foresight Course)

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: هیئت علمی

فرصتی برای تربیت تکنسین های آینده پژوه