لیلا فلاحی

نویسنده، مدرس تعالی - کارشناس ارشد علوم اجتماعی

مرضیه فخرایی

منتور تعالی، نویسنده صاحب امتیاز و مدیر انتشارات آینده‌پژوه

دکتر علی چاپرک

دکتر علی چاپرک روانشناس، مدرس تعالی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگ و هنر

هیئت علمی

گروه مدرسان مدرسه تعالی رویای آینده

دکتر سیاوش ملکی فر

آینده‌پژوه، منتور تعالی، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری
  • 1
  • 2